Studie.no

Videregående skole – uklare regler rundt ChatGPT

En laptop-skjerm viser en innlogging til ChatGPT.

OpenAI – et forskningsselskap for kunstig intelligens – lanserte i 2022 lanserte OpenAl en chatbot kalt ChatGPT, en forkortelse for Generative Pretrained Transformer. Det er en type maskinlæringsteknikk som brukes til å produsere sammenhengende og naturlig språk innen ulike applikasjoner. Selv med digitale hjelpemidler kan det være vanskelig å avsløre at en robot har gjort jobben.

ChatGPT håndterer det meste

Denne språkmodellen forsøker å svare på alle mulige spørsmål, og lage skriftlig innhold av forskjellig karakter – alt fra innlegg i sosiale medier, presentasjonstekster, essays, og fagtekster levert som artikler eller i form av e-poster. Brukerne skriver inn spørsmål, gir oppgaver eller meldinger, og mottar menneskelignende svar, tekster, bilder eller videoer som er laget av AI.

Reglene er uklare

Ungdommen har for lengst begynt å bruke ChatGPT, og det er på høy tid at utdanningsinstitusjonene finner ut hvordan de skal kontrollere den kunstige intelligensen i dagen samfunn før AI tar over. Det å bare løpe etter teknologien for å avsløre juks, er et kappløp man kan være dømt til å tape. Reglene er komplett uklare, og det er noe mange er bekymret over.

Videregående skole – elevene sitter mellom barken og veden

Mange elever føler at lærerne ikke har tillit til dem, og det kan ofte går ut over skolearbeidet. De får streng beskjed om å unngå bruk av den nye chat-boten, samtidig som de får oppgaver som er mer avanserte og krevende enn før, slik at det skal være vanskelig å bruke teknologien.

Grenser for plagiat

Mange elever synes også at det er urettferdig at lærerne har forskjellige grenser for hva de kaller plagiat, når det dreier seg om denne nye teknologien. Det å få en rettferdig karakter, er ikke opp til elevene lenger. Skolesystemet forandrer seg, og utdanningsinstitusjonene må bestemme seg for enten å tillate det, eller sørge for vurderingsrammer hvor man har kontroll. Nå er det noe midt imellom, og det funker altså ikke.

Del innlegg :

Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!