Studie.no

ØKONOMI, LEDELSE OG ADMINISTRASJON

En master i økonomi og administrasjon er den klassiske siviløkonomutdanningen, hvor programmet er bygd opp med en hovedprofil og en støtteprofil fra forskjellige fagområder, og en masteroppgave på minimum 30 studiepoeng. 

Med en bachelor i økonomi og ledelse får du en solid utdanning som vil gi deg en bred og grunnleggende kompetanse innen næringslivfag, med hovedvekt på økonomi, metode og ledelse. Bachelorgraden er tilpasset deg som ønsker en generell næringslivsutdannelse som gir fleksibilitet og muligheter til arbeid innen ulike fagområder.

Siviløkonom

Som siviløkonom er du kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter. Utdannelsen dekker et bredt fagområde, og det er få utdannelser som gir tilsvarende kompetanse og bruksmuligheter, både innen privat og offentlig sektor. 

Aktuar

Som aktuar arbeider du med forsikringsmatematikk, det vil si analysering av finansiell risiko, i et forsikringsselskap eller konsulentselskap. Du jobber som livaktuar i et livsforsikringsselskap, som skadeaktuar i et skadeforsikringsselskap, eller som finansaktuar med finansmatematikk. 

Revisor / Statsautorisert revisor

Som revisor kontrollerer du årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, og gir bistand og rådgivning til bedrifter og andre virksomheter for at de skal fungere bedre, etablere gode rutiner og følge lover og regler. Som revisor bidrar du til et sunt næringsliv og regnskaper til å stole på.

Økonomisjef / Finanssjef

Som økonomisjef har du et overordnet ansvar for økonomiske spørsmål i bedriften du jobber. Dette innebærer ansvar for budsjett og regnskap, og kontroll på investeringer og utgifter i bedriften. Som økonomisjef har du gjerne også lederoppgaver og personalansvar.

Toppleder i offentlig administrasjon

Som toppleder i offentlig administrasjon er du en av lederne i statsadministrasjonen, fylkeskommunen eller kommunen. Du gir den politiske ledelsen råd og sørger for at myndighetenes politikk og lovgivning blir gjennomført. Du kan også få plass i utenrikstjenesten.

Finansmegler

Som finansmegler arbeider du med omsetning av verdipapirer, og gjør analyser av markedene for rådgivning innen kjøp og salg av aksjer, obligasjoner, pantebrev og valuta. Du kan også oppstille lånebetingelser og undersøke kredittverdighet.

Skoleoversikt:
Skoleregister nye kategorier
Skolested:
Fylke
Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!