Studie.no

REALFAG

Naturvitenskap og teknologi. Astronomi, biologi, fysikk, kjemi og geologi er tidlige naturvitenskapelige fagområder, sammen med farmasi, geografi, ingeniørvitenskap, jordbrukslære, og medisinske disipliner. Som vi ser kan det være en utfordring å samle studiene i generelle utdanningsområder når nyere spesialiserte fagområder som f.eks. molekylærbiologi, oseanografi, og flere tverrfaglige disipliner krysser over i naturvitenskapelige fagområder, som for eksempel samfunnsgeografi og marin bedriftsøkonomi.

I naturvitenskapen søker man å gi en allmenngyldig forståelse av naturen, til forskjell fra kulturvitenskapen hvor det forskes på menneskeskapte og sosiale fenomener.

Universitetene og høgskolene viser til ulike studieprogrammer og studieretninger, og den som vil utdanne seg må orientere seg etter beste evne.

Matematikk er grunnlaget for både den teknologiske utviklingen og forståelsen av hvordan ting henger sammen. Kompetanse i matematikk gir deg innsikt i å finne løsninger innen alt fra finans og forsikring til data og diagnostisering av hjerte- og karsykdommer.

Her finner du årsstudium, bachelor-, master- og doktorgradsprogrammer i naturvitenskap og teknologi, og matematikkdidaktikk.

Skoleoversikt:
Skoleregister nye kategorier
Skolested:
Fylke
Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!