Studie.no

studier i utlandet

Stadig flere norske studenter tar hele eller deler av utdannelsen i utlandet. Det går an å søke utdanning gjennom store utvekslingsprogrammer som ERASMUS, en kan ta utdanning gjennom norske institusjoner som samarbeider med colleges og universiteter i utlandet, eller en kan ta direkte kontakt med utdanningsinstitusjonene.

Det er greit å være oppmerksom på at det kan kreves bestått språkkurs i noen land, og at det ved noen studier kreves ny eksamen før en kan praktisere i Norge.

Det er viktig å undersøke så godt det lar seg gjøre. Kjenner du noen som har studert akkurat der, eller kan du få førstehånds informasjon på annen måte? Ta kontakt med Lånekassen for å få vite hva du kan få av økonomisk støtte. ANSA, som er utenlandsstudentenes organisasjon, kan gi råd og veiledning.

Vi tenker ofte på utland langt unna når vi tenker på utenlandsstudier. Våre nærmeste naboland kan også by på spennende og interessante studier.

Alle land

Velg ønsket land fra listen under .

Educat Land
Educat Land Portugal
Educat Tyskland ABC

Nye kurs med hovedvekt på navigasjon 🔥 av Sjøkaptein Øystein Johnsen – klikk her!