Studie.no

SPRÅK OG LITTERATUR

Språket og litteraturen reflekterer sosiale, kulturelle og politiske sider ved samfunnet, og setter deg bedre i stand til å forstå den verdenen du er en del av. Gjennom studiet utvikles dine ferdigheter i muntlig og skriftlig formidling, og du blir i stand til å kunne skrive gode tekster og beherske korrekt norsk. 

Under språk og litteratur, områdekunnskap tilbys studier som f.eks.:

  • Årsstudium i allmenn litteraturvitenskap, engelsk, fransk, italiensk, portugisisk, russisk, spansk og tysk
  • Bachelor i estetiske studier, allmenn litteraturvitenskap og europeiske språk, som: engelsk, fransk, italiensk, polsk, tsjekkisk, portugisisk, russisk, spansk, tysk og bosnisk/kroatisk/serbisk 
  • Master i allmenn litteraturvitenskap og europeiske språk, som: English Language; English Literature, American and British Studies, fransk, italiensk, russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, spansk, portugisisk og tysk
  • Ph.d i ulike emner

Under en bachelorutdanning i språk og litteratur har du anledning til å fordype deg i språklige eller litterære tema. Du skal opparbeide deg kompetanse i bruk av sentrale metoder i språk- og litteraturforsking, for å kunne analysere språklige og litterære uttrykk. 

En mastergrad med et undervisningsfag som norsk eller engelsk, er grunnlag for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), som gir deg undervisningskompetanse i skoleverket. De som skal undervise i skolefagene norsk og engelsk må ha et minimum av litterære og språklige emner.

Skoleoversikt:
Skoleregister nye kategorier
Skolested:
Fylke
Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!