Studie.no

VETERINÆRMEDISIN, AKVAKULTUR OG AGRONOMI

I veterinærstudiet møter studentene det levende dyret fra dag én. Studiet er bygd opp med integrasjon mellom basalfag og klinikk med bruk av case, diagnostiske verktøy og levende dyr som hjelpemidler fra starten av. Det er fokus på å få til studentaktiviserende læringsformer, refleksjon og utnytting av moderne teknologi.

Studiet i akvakultur gir deg en solid plattform i biologi og grunnleggende kunnskaper om fôr og fôring, produksjonsstyring, avl og genetikk, miljø, økonomi og teknologi.

Som bachelorstudent i akvakultur får du praktisk og teoretisk kunnskap om hvordan fôr, fiskens genetikk og miljøforhold kan forbedres slik at produksjonen blir mest mulig bærekraftig og til fiskens beste. Du vil kunne velge fag innen bioøkonomi som er basert på produksjon av fornybare biologiske ressurser. Økonomi og ledelse er også en viktig del i en vellykket oppdrettsnæring

En bachelor i akvakultur kvalifiserer bl.a. til Master in Aquaculture.

Utdanning innen landbruk handler om jord- og plantekultur og husdyrhold, og er praktisk rettet med lab-øvelser og praktisk arbeid i tillegg til forelesninger.

Matvareproduksjon er avhengig av at naturen er i balanse, og etisk skogdrift etterspørres av stadig mer bevisste forbrukere.

Med master eller bachelor er du kvalifisert for arbeid innen rådgivning, offentlig forvaltning eller som gårdbruker.

Skoleoversikt:
Skoleregister nye kategorier
Skolested:
Fylke
Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!