Studie.no

Informasjon og fakta om høyere utdanning

Fagskolene gir kortere og lengre utdanning på en rekke fagfelt. Her kan du utdanne deg til dykker, tømrer, frisør og en mengde andre yrker.

Noen skoler gir deler av undervisningen over nettet, mens noe av undervisningen skjer på samlinger. Det er ikke lett å orientere seg, så bruk tid på å lete på nettet, søk hjelp på offentlige nettsider, ring og spør!

NOKUT er det organet som godkjenner fagskolene. Det er viktig at du selv sjekker ut om den skolen du søker er godkjent. Det kan ha betydning for om du får lån, og om du får den jobben du vil ha etter endt utdanning.

Frister med studie i utlandet

Finn ut hvordan du får godkjent din utenlandske utdanning i Norge.

Her har du tilgang til alle fagskolene i Norge, som deles i følgende grupper:

Fagskoler godkjent av NOKUT
Andre fagskoler

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!