Studie.no

Folkehøgskoler i Sverige

Sverige har store likheter med Norge, både når det gjelder natur, samfunnsforhold og språk. For en nordmann tar det kort tid å komme inn i forholdene. Sverige byr på et stort utvalg av studiesteder. Flere av dem er større enn dem vi finner i Norge. I Sverige finner en også en del andre studieretninger enn her.

Stadig flere norske studenter tar hele eller deler av utdanningen i andre land. Det går an å søke utdanning gjennom store utvekslingsprogrammer som ERASMUS, en kan ta utdanning gjennom norske institusjoner som samarbeider med studiesteder i utlandet, eller en kan ta direkte kontakt med studiestedet.

Det er viktig å undersøke forholdene på studiestedet så godt det lar seg gjøre. Kjenner du noen som har studert akkurat der, eller kan du få førstehånds informasjon på annen måte? Ta kontakt med Lånekassen for å få vite hva du kan få av økonomisk støtte. ANSA, som er utenlandsstudentenes organisasjon, kan gi råd og veiledning om utdanningen.

Educat Tyskland ABC
Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!