Studie.no

HELSE OG SOSIALFAG

Her har vi nok et omfattende utdanningsområde med ulike programmer som f.eks.:

  • Sykepleie og helsevitenskap
  • Medisin, odontologi, helse- og sosialfag
  • Helse-, sosial- og idrettsfag
  • Idrett, kroppsøving og friluftsliv
  • Helse og velferd
  • Helse, medisin og ernæring

Her finner du utdanning innen kjente områder som medisin, odontologi og sykepleie. Under helse-, sosial- og idrettsfag tilbys studier som f.eks.:

  • Bachelor i bioingeniør, ernæring, folkehelsearbeid, idrett og sosialt arbeid
  • Master i barnevern, folkehelsevitenskap, helse- og sosialinformatikk, idrettsvitenskap, klinisk helsevitenskap, psykososial helse og sosiologi og sosialt arbeid

Idrettsvitenskap har fordypning i prestasjonsutvikling i idrett, knyttet til fysiologiske, pedagogiske, psykologiske og sosiale aspekter som utgangspunkt for idrettslig aktivitet og idrettslig ferdighet.

Sosiologi og sosialt arbeid vurderer endringsprosesser i samfunnet og samspillet mellom individ og samfunn, bl.a. under endringer i hvordan velferdsordninger er organisert.
Sosiologi og sosialt arbeid har mye felles når det gjelder temaområder, forskningsmetoder og til dels teoretisk fundament.

Skoleoversikt:
Skoleregister nye kategorier
Skolested:
Fylke
Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!