Studie.no

Studier i Storbritannia

Storbritannia består av England, Wales, Nord-Irland og Skottland, regioner med mange kontraster. Her finnes vakre landskap, og store og små byer hvor du lett vil finne deg til rette. For den som har tenkt å studere i UK, kan det være greit å vite at Skottland har sitt eget lovverk og utdanningssystem.

UK er selvfølgelig det beste stedet i verden for engelsk språkundervisning. UK er det engelske språkets vugge, et område med rik kulturarv, variert kultur og et fantastisk sosialt liv. Engelske språkundervisnings-metoder er praktiske, og du blir oppmuntret til å kommunisere fra første dag. 

Kvalifikasjoner fra utdanningsinstitusjoner i UK er respektert over hele verden. Universiteter og høgskoler blir stadig kontrollert, og må vise at de holder et høyt nivå.

Ved et universitet i UK vil du møte mennesker fra hele verden, og møtet med mennesker som har en annen bakgrunn og andre perspektiver vil gi deg viktig erfaring.

Studieprogrammene

I et studieprogram vil noen spesielle emner være obligatoriske, mens andre er valgfrie. Det gir deg anledning til å skreddersy programmet etter dine egne interesser. Det kreves at du leser mye, og du vil bli oppfordret til å komme med dine egne idéer og meninger. Det gis engelskspråklig støtte til internasjonale studenter, det organiseres kurs som fokuserer på språk og studiekompetanse i det hovedkurset du har valgt.

Høyere grader

Alle programmer etter en bachelorgrad vil kreve stor innsats og mye arbeid. For programmer med undervisning vil lærerne gi en ramme for kurset, men innenfor den vil du kunne følge dine egne interesser. Forskning er den viktigste læremetoden og skriving av en større avhandling er en viktig del av programmet. Mange forskningsprogrammer starter nå med et introduksjonskurs i forskningsferdigheter.

Masterprogrammene

Du vil finne masterprogrammer innenfor mange disipliner, og du har også muligheten til å kombinere fag i interdisiplinære studier.

Educat Tyskland ABC
Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!