Studie.no

Arkitektur og bygg

Som arkitekt jobber du med å planlegge, tegne og designe forskjellige typer hus, bygninger og anlegg.

Du får arbeidsoppgaver som:

  • prosjektering og planlegging av bygninger
  • byfornyelse og byutvikling
  • utreding mht teknologi, materialer og form

Det er ofte viktig at du tar hensyn til oppdragsgivers ønsker med tanke på estetikk og identitet, og fysiske omgivelser mht sikkerhet og miljø.
Andre varianter av yrket er interiørarkitekt og landskapsarkitekt. Som interiørarkitekt designer du hovedsakelig det innvendige miljøet, mens du
som landskapsarkitekt tar for deg utearealene. Som byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. Du utformer omgivelsene rundt deg og planlegger bruken av et areal, enten det gjelder en bro, et havneanlegg, en flyplass eller en bygning. Du er som regel lederen på byggeplassen, og har ofte ansvaret for prosjekteringen, forvaltningen og driften. Du sørger også for at den tekniske utbyggingen av vann- og avløpsanlegg fungerer. Du må samarbeide med andre yrkesgrupper som arkitekter og byggherrer, og det er viktig at du har kunnskap om de ulike materialene som benyttes i en konstruksjon.

Skoleoversikt:
Skoleregister nye kategorier
Skolested:
Fylke
Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!