Studie.no

PEDAGOGISKE FAG, LÆRERUTDANNING

Grunnskolelærerutdanning gir deg lektorkompetanse med lektorlønn.

Utdanningen har søkelys på begynneropplæring i alle fag og foregår med undervisning og med praksisopplæring i skolen. Du lærer om barn og unges utvikling, og hvordan man tilrettelegger for læring i forskjellige fag.

Norsk, matematikk, praksisopplæring, pedagogikk og elevkunnskap tas ved campus. I tillegg kan du velge fag på et annet campus eller på nett, slik at du kan komponere den fagkombinasjonen du ønsker.

Lektorutdanning, femårig master, gir deg solid faglig fordypning og pedagogisk kompetanse som vil lede til en motiverende og variert undervisning. Studieretninger: Engelsk, nordisk, fremmedspråk, realfag og kultur- og samfunnsfag.

Pedagogikk er læren om å legge forholdene til rette for hvordan læring best skal oppnås. De fleste pedagoger arbeider innenfor utdanningssektoren, og jobber også ofte med å utvikle nye teknikker og former for kunnskapsoverføring.

Spesialpedagoger jobber med mennesker med spesielle behov som funksjonshemninger eller ulike læringsvansker, og setter søkelys på individuelle behov.

Videreutdanning innen lærerutdanning og pedagogiske fag gir deg formell kompetanse i form av studiepoeng. Videreutdanning kan være nødvendig dersom du ønsker et karriereskifte. 

Etterutdanning er ofte kortere kurs som ikke gir formell kompetanse, og som har som hovedmål å vedlikeholde og oppdatere den kompetansen du allerede har.

Skoleoversikt:
Skoleregister nye kategorier
Skolested:
Fylke
Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!