Studie.no

Høyere utdanning – færre søkere til universitet og høgskole

Bøker på bøker stablet i oppslag, liggende oppå hverandre. Ser ut som om bildet er hentet fra en travel hverdag.

Det å velge et utdanningsløp etter videregående skole, er ikke bare viktig, men valget er også vanskelig for mange. I den senere tid har vi sett at færre unge har ambisjoner om å ta høyere utdanning. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Opinion for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), har antallet unge som planlegger å ta mer utdanning etter videregående skole falt med 7 % fra 2021 til 2023. I dag sier 76 % at de har slike planer, sammenlignet med 83 % for to år siden.

I HK-dir er man bekymret for denne utviklingen, og ser at det kan det være på sin plass å oppmuntre flere unge til å velge høyere utdanning etter videregående.

Flere ønsker utdanning fra fagskoler

Undersøkelsen viser at det er endringer i hvilken type utdanning de unge planlegger å ta. Fortsatt foretrekker 61 % universitet eller høgskole, men denne andelen har falt med 9 % siden 2021. Derimot øker interessen for fagskoleutdanninger, med en økning fra 6 % i 2021 til 14 % i 2023.

Lønn viser seg å være viktig når du velger utdanning

En annen viktig endring er at lønn nå blir vurdert som enda viktigere når det kommer til utdanningsvalg. Undersøkelsen viser at 2 av 3 unge mener at høy lønn er viktig for deres utdanningsvalg, noe som er en økning på 14 % fra 2021. Likevel er interessen for faget avgjørende, og utdanningsvalget avhenger fortsatt i stor grad av personlige interesser.

Utdanning og karriere

En utfordring som mange unge står overfor, er mangelen på forståelse for hvilke jobbmuligheter som er tilgjengelige med ulike utdanninger. Internett er den foretrukne veien å gå for å hente informasjon. Det er behov for gode digitale verktøy og karriereveiledning i skolen. Mange ønsker også å snakke med en veileder direkte.

Populære valg – Læreryrket i nedgang

Undersøkelsen viser også at populariteten til ulike yrker varierer blant de unge. Helse og omsorg er mest populært blant kvinner, mens data og IT er på topp blant menn. Interessen for å jobbe som lærer har gått ned, en nedgang fra 21 % i 2021 til 14 % i 2023. Opptakstallene fra Samordna opptak viser også at færre søker seg til lærerutdanningen.

Del innlegg :

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!