Studie.no

MEDIA- OG KOMMUNIKASJONSFAG

Mediesamfunnet er i rask endring, og det er et økende behov for folk som kan analysere og forstå utviklingen. Samfunnsfelt som politikk, vitenskap, økonomi, kunst og kulturliv blir i stadig større grad sammenkoplet med mediefeltet.

Mediekommunikasjon tar for seg kommunikasjonsmetoder og fortellerteknikker som kan brukes til formidling av budskap i ulike medier mot forskjellige målgrupper. Faget omfatter medienes rolle, makt og historie, samt regelverk, etikk og kildekritikk.

Under kommunikasjon og medievitenskap tilbys studier som f.eks.:
● Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier, medier og kommunikasjon, webdesign, PR og kommunikasjon, audiovisuelle medier, informasjonsvitenskap
● Bachelor i kreativ markedskommunikasjon, manus, spillteknologi og simulering, kognitiv vitenskap, kultur og kommunikasjon, digitale medier og design, filmvitenskap, medieproduksjon, medievitenskap, PR, kommunikasjon og media

  • Master i film- og medievitenskap, informasjonssystemer, strategisk kommunikasjon, informasjonsvitenskap, medie- og interaksjonsdesign, medier og kommunikasjon, sakprosa – medieutvikling, samfunnskommunikasjon
  • Ph.d i audiovisuelle medier

Det er stor variasjon i hva slags yrke du kan få, bl.a., kommunikasjonsrådgiver, informasjonskonsulent, kulturarbeider, lærer, journalist, forsker.

Skoleoversikt:
Skoleregister nye kategorier
Skolested:
Fylke
Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!