Studie.no

INGENIØRFAG OG TEKNOLOGISKE FAG, NAUTIKKUTDANNING

Innen ingeniørfagene har universitetene og høgskolene ulike studieprogrammer og studieretninger, og du kan finne forskjellige utdanninger som f.eks. byggingeniør, dataingeniør, elektroingeniør, kjemiingeniør, maskiningeniør og bioingeniør.  På treårig ingeniørutdanning spesialiserer du deg tidlig og oppnår graden bachelor i ingeniørfag. Den femårige sivilingeniørutdanningen går mer i dybden på teorien før du spesialiserer deg, og oppnår graden master i teknologi.

Ingeniør i prosessteknologi

Som ingeniør i prosessteknologi har du spesialkompetanse til å løse tekniske oppgaver knyttet til kompliserte prosessanlegg. Du konstruerer slike anlegg, og har også ansvaret for at anlegget drives og vedlikeholdes på en trygg og god måte.

Automatiseringsingeniør

Som automatiseringsingeniør kan du konstruere, drifte og vedlikeholde automatiserte systemer som henter data fra sensorer, og som overvåker, styrer og regulerer prosesser. Typiske arbeidsoppgaver er regulering og styring av systemer innen industrien, samt lage systemer ved hjelp av software og hardware.

Elkraftingeniør

Som elkraftingeniør jobber du med prosjektering, drift og vedlikehold av elektriske anlegg under offentlig kontroll. Det kan medføre prosjektering av elektriske og elektroniske systemer, og planlegging og utføring av drifts- og vedlikehold på elkraftanlegg.

Kjemiingeniør

Som kjemiingeniør har du kunnskaper om kjemi, ingeniørorienterte prosessfag og datateknologi. Du kan delta i forskningsprosjekter for å utvikle nye analysemetoder eller kjemiske prosesser, og du kan planlegge og utføre analyser, f.eks. i forbindelse med miljøovervåkning, medisinske undersøkelser eller næringsmiddelkontroller.

Nautiker

Over nitti prosent av verdenshandelen fraktes med skip, og med en utdanning i nautikk får du en lederutdanning som er attraktiv for hele den maritime næringen. Som overstyrmann eller skipsfører vil du tilfredsstille alle internasjonale og nasjonale krav til maritim kompetanse.

Skoleoversikt:
Skoleregister nye kategorier
Skolested:
Fylke
Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!