Studie.no

Studier i Irland

Irland er det vestligste Iandet i EU. Vintrene i Irland er milde og somrene tempererte, som følge av Golfstrømmen og stadige sørvestlige luftstrømmene. I innlandet er det jordbruksland, men også lave fjell, store myrområder og innsjøer. Langs vestkysten er det fjell som noen steder når opp i tusen meters høyde. Irland er en fri, demokratisk stat med parlamentarisk styresett.

Folk og historie

Det irske folket er i hovedsak av keltisk opprinnelse, mens den største minoriteten er av anglonormannisk (engelsk) avstamning. Engelsk er fellesspråk, men irsk er også offisielt språk som det undervises i i skolene. Nesten en tredjedel av befolkningen bor i Dublin.

Selv om irsk historie er full av uro og strid, har folket alltid vært kjent for sin kjærlighet til musikk og fortellinger. Irland blir ofte omtalt som et land av helgener og lærde, og landet har fostret mange berømte forfattere som Yeats, Joyce, Beckett, Wilde og Shaw.

Høyere utdanning

Det høyere utdannings-systemet i Irland består av universiteter, lærerhøgskoler, teknologiske institutter og et stort antall private uavhengige høgskoler. Universitetene og de teknologiske instituttene er uavhengige og selvstyrte, men for det meste drevet med statsmidler.

I tillegg til å tilby bachelor-, master- og doktorgrader i en lang rekke disipliner, driver universiteter og høgskoler også forskning på mange områder. Det tilbys også diplomkurs på flere nivåer, og universitetene er også stadig mer involvert i fjernstudieprogrammer.

Educat Tyskland ABC
Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!