Studie.no

Studier i Tyskland

Mangfoldet i det tyske utdanningssystemet kan virke forvirrende til å begynne med. Men med litt tålmodighet vil du snart forstå systemet, slik at du kan ta det rette valget for deg selv. Det er mange utenlandske studenter ved de høyere utdanningsinstitusjonene i Tyskland.

Universitetene

Ved de fleste av universitetene i Tyskland undervises det i et stort spekter av fag. Antallet private universiteter har økt de senere årene, til tross for at det koster mer å studere der. Mange av disse universitetene er gode og gir gode jobbmuligheter etter studiene, men det gjelder ikke alle. Dersom du tenker på å studere ved et privat universitet må du forsikre deg om at det har godkjenning fra staten. Uten en slik godkjenning kan utdannelsen være lite verd.

Høgskoler for kunst, film og musikk

Høgskolene er spesielt populære blant utenlandske studenter. Her utdannes sangere, dirigenter, instrumentalister, musikklærere og mange andre. Her kan du ta eksamener i fag som dans, kirkemusikk, kunst og film. I disse fagene er studieplassene svært begrensede. Her er det aktuelt med inntaksprøver og du må kunne vise til tidligere arbeider og utdanning.

Faghøgskoler

Her kan du studere fag som teknologi, business og management, sosiale studier, media og design. Det praktiske fokuset blir sterkt fordi mange av foreleserne og professorene også har en karriere i industri og annet yrkesliv. Dette sammen med at det er vanlig å kombinere studier med en praksisperiode på ett eller to semestre, gjør at studentene får gode kvalifikasjoner som er viktige i arbeidslivet.

Adgang til studiene

Du får ikke begynne å studere i Tyskland før du er blitt godkjent som student. Gjennom godkjenningsprosessen blir det klart om du har de kvalifikasjonene som kreves for det aktuelle studiet. Dersom du trenger å forbedre kvalifikasjonene dine, er det mulig å ta eksamener som kan gi deg den adgangen du søker.

For svært mange studier kreves gode språkkunnskaper i tysk. Det kreves en eksamen som du kan ta ved flere tyske universiteter. Engelsk brukes vanligvis som undervisningsspråk. I Norge kan en ta slike eksamener på forskjellige nivåer ved Goethe-instituttet.

Forberedende kurs over to semestre er vanlig innen teknologi og design og enkelte andre fag. Etter kurset avlegger studentene en ´Feststellungsprüfung´.

Student i Tyskland

I hele republikken, i Berlin, Køln, Hamburg, Stuttgart og München såvel som i mindre byer, bidrar mennesker fra hele verden til det store bildet. Immigrantene har stor innflytelse på dagliglivet i Tyskland, det kan du høre, se og smake over alt. De forskjellige nasjonale gruppene tar i stor grad vare på sin egen kultur og sitt eget språk.

Fokus på miljøvern

Å ta vare på naturen på den ene siden, og på den andre siden opprettholde en høy levestandard i et industrielt samfunn, er to sider av samfunnslivet som ikke behøver å stå i motsetning til hverandre. Et blikk på Tyskland, verdens femte rikeste land, viser at det er mulig. Denne sterke industri-nasjonen har verdens strengeste lover når det gjelder miljøvern. Tysklands natur har en rik flora og fauna som blir tatt vare på i de mange skogene og naturområdene. Mange tyske universiteter tilbyr utdanninger med fokus på miljøvern.

Klima

Om sommeren er tempraturen rundt 20 grader, iblant kan den gå opp til 35. Før var det vanlig med vintertemperaturer under frysepunktet, men det skjer ikke så ofte som før. Det er en del forskjell på klimaet i nord og sør. I sør er det varmere og mindre regn og varm vind stryker ned fra fjellene, såkalt fønvind.

Levekostnader

Tyskland ligger forholdsvis høyt når det gjelder levekostnader. Men prisene varierer en del mellom by og land. Forskjellene mellom det gamle Vest- og Øst-Tyskland er i ferd med å jevne seg ut.

Educat Tyskland ABC
Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!