Søknadsfrister

Ordinær søknadsfrist for høyere utdanning er 15. april.
Under finner du en oversikt over viktige datoer for deg som skal studere på universitet eller høgskole. 

Februar

1. februar: Søknadsportalen til høyere utdanning, Samordna opptak, åpner og studieoversikten blir lagt ut.

Mars

1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkegrupper til høyere utdanning. Denne søknadsfristen gjelder for:

  • søkere til Politihøgskolen

  • søkere til luftfartsfag ved UiT – Norges arktiske universitet

  • søkere som søker med realkompetanse

  • søkere som søker om tidlig opptak

  • søkere som søker om særskilt vurdering

Vær oppmerksom på at en del utdanninger har lokalt opptak . Sjekk derfor med det aktuelle lærestedet. Les mer om søknadsfrist 1. mars hos Samordna opptak

15. mars: Søknadsfrist for studielån og stipend , vårsemesteret. Vær obs på at enkelte søkegrupper har andre frister. 

20. mars: Dokumentasjonsfrist for 1. mars-søkere. Dokumentasjon er eksempelvis vitnemål fra videregående opplæring. Les mer om fristen hos Samordna opptak

April

15. april: Ordinær søknadsfrist for studier som søkes gjennom Samordna opptak. 

15. april: Dokumentasjonsfrist for 15. april-søkere. Dette gjelder fra og med opptaket i 2020. 

Juli

1. juli: Frist for å ettersende dokumenter om utdanning og praksis du fullfører samme vår som du søker utdanning.

1. juli: Frist for å omprioritere studieønskene dine. 

20. juli: Svar på hovedopptaket til høyere utdanning. Husk at du må svare på hovedopptaket for å takke ja til studieplass.

19. juli: Oversikt over ledige studieplasser legges ut på Samordna Opptak. 

20. juli: Restetorget åpner på Samordna opptak og du kan søke ledige studieplasser. 

24. juli: Siste frist for å svare på hovedopptaket.

Se oversikt over frister hos Samordna opptak 

November

15. november: Søknadsfrist for studielån og stipend , høstsemesteret. Vær obs på at enkelte søkegrupper har andre frister.