Studie.no

FAGSKOLEN – FREMRAGENDE HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING

Ivrig fagskolestudent under arbeide.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse styrer etableringen av to piloter for Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning (SFY).
I løpet av pilotperioden over fire år, vil det bli gjennomført en evaluering med hensyn til om ordningen med skal videreføres.

Utvikling av fremragende kvalitet i fagskolen

Kunnskapsdepartmentet finansierer ordningen. Tanken bak senterordningen er å gi økt status til høyere yrkesfaglig utdanning, og å øke kvaliteten i utdanningen. Samtidig ønsker man et styrket  samarbeid mellom fagskoler, på ulike utdanningsnivå, og et styrket samarbeid med arbeidslivet.

Pilotene er ment å føre an i arbeidet med å utvikle nye måter å jobbe med utdanningen på, noe som skal være med på å øke anseelsen og rekrutteringen til fagutdanningen.

Pilotene er Fagskolen Rogaland og Fagskolen i Viken, som har etablert henholdsvis
Senter for nyskapende utdanninger, engasjerende læring og økt samarbeid i høyere yrkesutdanning (SNU), og Senter for erfaringsbasert læring (SEL).

SNU

Et viktig moment ved SNU er å utvikle samarbeidsmodeller med arbeidslivet.
Et eksempel på et nytt område for SNU og Fagskolen Rogaland er landbruk og akvakultur, hvor man ønsker nye tilbud i et samarbeid med næringen og andre utdanningsaktører.

Man ønsker å etablere konferanser om Høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) som karrierevei for helsepersonell, der sentrale virksomhetsledere i kommuner og helsesektoren skal samles for å drøfte behov og tilbud.

SEL

Senter for erfaringsbasert læring er ment å være en kapasitet på Høyere yrkesfaglig utdanning (HYU), og dermed bidra til utvikling av sektoren. En undersøkelse blant lærere i de offentlige fagskolene vil avdekke hvordan de ser på HYU sin rolle i utdanningssystemet, og hvilke utfordringer de møter

Senteret i Viken har utviklet et «fagskolepedagogisk førstehjelpskurs» for nye lærere i sektoren. Det ble gjennomført i august 2023 med deltakere fra fagskoler over hele landet.

Sammen med Norsk Hydro, som er SEL-partner, skal man utvikle og teste et studieløp hvor emner fra ordinære studier kan kombineres med moduler fra bransjeprogram, slik at studentene kan oppnå grader, først Fagskolegrad og deretter Høyere Fagskolegrad i fase to.

Fagskole, høgskole, universitet

Man ønsker også å forenkle overgangen mellom fagskolene og universitets- og høgskoleinstitusjonene hvor Fagskolen Vestfold og TelemarkUniversitetet i Sørøst-Norge og Fagskolen i Viken involveres. Målet er å etablere overganger for fagskolekandidater til relevante studier i universitet, i første omgang innen teknologi- og helsefag.

Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!