Studie.no

Informasjon og fakta om videre utdanning

I Norge har alle med avsluttet grunnskole rett til skoleplass. Videregående opplæring er en forberedelse for praktisk og teoretisk utdanning.

Valgene dine av fag og fordypningsområder avgjør hvilke studier du kan fortsette med etter fullført videregående skole. Søk hjelp til å ta gode valg hos venner, foreldre og veileder på skolen. Bruk tid på å lete på nettet. Hva er du god til? Hva er det som interesserer deg? Hva trives du med?

Hvis du ønsker en yrkesfaglig utdanning, kan du inngå en lærlingkontrakt etter VG1 og VG2. Da lærer du yrket ditt sammen med erfarne fagfolk i en bedrift.

Det er viktig å være klar over at tiden i videregående krever full oppmerksomhet og innsats. Du bør velge fag etter egne interesser og evner. Da er det lettere å komme videre og lykkes.

Her har du tilgang til alle videregående skoler i Norge, som deles i følgende grupper:

VGS Alle
  • Offentlige
  • Private
VGS Allmennfag
  • Offentlige
  • Private
VGS Yrkesfag
  • Offentlige
  • Private
Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!