Studie.no

Studiesteder innenfor: Studieretning: Media/Journalistikk

Bachelorprogram i film- og TV-produksjon Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Bachelorprogram i informasjonsvitskap Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Bachelorprogram i journalistikk Universitetet i Bergen (UiB) Bergen

Bachelorprogram i medievitskap Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Bachelorprogram i nye medier Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Masterprogram i informasjonsvitskap Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Masterprogram i medievitskap Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Masterprogram i undersøkande journalistikk Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Årsstudium i informasjonsvitskap Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Årsstudium i medievitskap Universitet i Bergen (UiB) Bergen