Studie.no

Seismic RAS course including BRM/ERM/ HVB,Bakkenteigen

Students at University

Seismic RAS course including BRM/ERM/ HVB,Bakkenteigen

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Marine Engineering /Nautisk linje
teacher-1.jpg

Seismic RAS course including BRM/ERM/ HVB,Bakkenteigen