Studie.no

Samfunnsplanlegging og kommunikasjon Universitetet i Agder (UIA) Kristiansand

Students at University

Samfunnsplanlegging og kommunikasjon Universitetet i Agder (UIA) Kristiansand

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Media
teacher-1.jpg

Samfunnsplanlegging og kommunikasjon Universitetet i Agder (UIA) Kristiansand