Studie.no

Realfagkurs/ HVB,Bakkenteigen og Kongsberg

Students at University

Realfagkurs/ HVB,Bakkenteigen og Kongsberg

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Sivilingeniør
teacher-1.jpg

Realfagkurs/ HVB,Bakkenteigen og Kongsberg