Studie.no

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid for PPT-ansatte. Nord universitet Bodø

Students at University

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid for PPT-ansatte. Nord universitet Bodø

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

teacher-1.jpg

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid for PPT-ansatte. Nord universitet Bodø