Studie.no

Mesterfagskolen/ Folkeuniversitet Kråkerøy

Students at University

Mesterfagskolen/ Folkeuniversitet Kråkerøy

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Bygg og anlegg
teacher-1.jpg

Mesterfagskolen/ Folkeuniversitet Kråkerøy