Studie.no

Masterprogram i pedagogikk, IKT-basert Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Students at University

Masterprogram i pedagogikk, IKT-basert Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Pedagogikk
teacher-1.jpg

Masterprogram i pedagogikk, IKT-basert Universitet i Bergen (UiB) Bergen