Studie.no

Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk eller tysk) Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Students at University

Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk eller tysk) Universitet i Bergen (UiB) Bergen

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Pedagogikk
teacher-1.jpg

Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk eller tysk) Universitet i Bergen (UiB) Bergen