Studie.no

Læring, evaluering og endring i utdanningssektoren Universitetet i Agder (UiA) Kristiansand

Students at University

Læring, evaluering og endring i utdanningssektoren Universitetet i Agder (UiA) Kristiansand

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Pedagogikk
teacher-1.jpg

Læring, evaluering og endring i utdanningssektoren Universitetet i Agder (UiA) Kristiansand