Studie.no

Kommunikasjon, Kommunikasjon og medier Universitetet i Agder (UiA) Kristiansand

Students at University

Kommunikasjon, Kommunikasjon og medier Universitetet i Agder (UiA) Kristiansand

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Media
teacher-1.jpg

Kommunikasjon, Kommunikasjon og medier Universitetet i Agder (UiA) Kristiansand