Studie.no

KOM300 – Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak Nord universitet Stjørdal

Students at University

KOM300 – Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak Nord universitet Stjørdal

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Pedagogikk
teacher-1.jpg

KOM300 – Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak Nord universitet Stjørdal