Studie.no

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, deltid Nord universitet Ytre Namdal

Students at University

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, deltid Nord universitet Ytre Namdal

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Pedagogikk
teacher-1.jpg

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, deltid Nord universitet Ytre Namdal