Studie.no

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn (samlingsbasert) Nord universitet Nettbasert, Bodø

Students at University

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn (samlingsbasert) Nord universitet Nettbasert, Bodø

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Pedagogikk
teacher-1.jpg

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn (samlingsbasert) Nord universitet Nettbasert, Bodø