Studie.no

Global Manufacturing Management/ NTNU, Trondheim

Students at University

Global Manufacturing Management/ NTNU, Trondheim

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Sivilingeniør
teacher-1.jpg

Global Manufacturing Management/ NTNU, Trondheim