Studie.no

Geografiske informasjonssystemer (GIS)/ Høgskolen i Gjøvik (HiG), Gjøvik

Students at University

Geografiske informasjonssystemer (GIS)/ Høgskolen i Gjøvik (HiG), Gjøvik

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Geologi/Geomatikk
teacher-1.jpg

Geografiske informasjonssystemer (GIS)/ Høgskolen i Gjøvik (HiG), Gjøvik