Studie.no

Students at University

Datateknikk/ HVB,Bakenteigen

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Sivilingeniør
teacher-1.jpg

Datateknikk/ HVB,Bakenteigen