Studie.no

Bridge Resource Management – BRM according to STCW 2010/ HVB,Bakkenteigen

Students at University

Bridge Resource Management – BRM according to STCW 2010/ HVB,Bakkenteigen

Varighet

Ulik varighet.

Opptakskrav

Kan variere på de ulike utdanningene, men vanligvis kreves minimum generell studiekompetanse . Noen utdanninger har lokalt opptak .

Marine Engineering /Nautisk linje
teacher-1.jpg

Bridge Resource Management – BRM according to STCW 2010/ HVB,Bakkenteigen

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!