Sund Folkehøgskole

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

“Et skoleår for livet» sier Sund-elever etter hvert som lærdom og minner bearbeides! I det 21. århundre blir global og flerkulturell forståelse en stor utfordring! På Sund presenteres du for spennende opplevelser, fengende kunnskap, internasjonale tema og nye venner fra inn- og utland. Sund Folkehøgskole er en frilynt folkehøgskole med 18-års aldersgrense. Sund Folkehøgskole har som hovedmål å være ”en skole for livet – med orientering mot verden”. Dette betyr at vi som skole vil være opptatt av menneskelige og samfunnsmessige forhold på lokalt og globalt plan. Livets skole betyr for oss å legge til rette for personlig vekst og modning: – sette kunnskap i sammenheng med verdier, stimulere til engasjement, drøfte og handle i forhold til holdninger og praktisk livsførsel. Samtidig være bevisst om, at i en tid med stadig kortere avstand mellom mennesker i ulike verdensdeler, er det et stadig større behov for kunnskap om, og kontakt med andre kulturer.
Kommunesenteret Straumen har god tilgang på et rikt kultur- og fritidstilbud for ungdom.

Kontaktinfo:

Fylke: Nord-Trøndelag
TLF:0047 74 12 49 00

Bildegalleri