Studie.no

Politihøgskolen

Mulighetene:

Politihøgskolens grunnutdanning er 3-årig og tar sikte på å gi teoretisk og praktisk opplæring som grunnlag for senere tjeneste og utdanning i politi- og lensmannsetaten. Studiet består av teori i første og tredje studieår. I det andre studieåret er det praksis med veiledning ved et politidistrikt. Det er gode muligheter innen etaten for spesialisering og avansement. Eksempler på spesialisering er narkotikaetterforskning, trafikktjeneste, kriminalteknikk, forebyggende arbeid, hundetjeneste, ryttertjeneste (bare i Oslo), økonomisk kriminalitet, utenlandssaker, beredskap, miljøkriminalitet, lederskap, redningstjeneste m.v.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:23 19 99 00

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!