Politihøgskolen

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Politihøgskolens grunnutdanning er 3-årig og tar sikte på å gi teoretisk og praktisk opplæring som grunnlag for senere tjeneste og utdanning i politi- og lensmannsetaten. Studiet består av teori i første og tredje studieår. I det andre studieåret er det praksis med veiledning ved et politidistrikt. Det er gode muligheter innen etaten for spesialisering og avansement. Eksempler på spesialisering er narkotikaetterforskning, trafikktjeneste, kriminalteknikk, forebyggende arbeid, hundetjeneste, ryttertjeneste (bare i Oslo), økonomisk kriminalitet, utenlandssaker, beredskap, miljøkriminalitet, lederskap, redningstjeneste m.v.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:23 19 99 00

Bildegalleri