Norges Kreative Fagskole

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Norges Kreative Fagskole tilbyr et bredt spekter av kreative utdanninger, blant annet innen: Reklame – Grafisk design – Illustrasjon – Animasjon – Interiør – Journalistikk – Webdesign – Film – Macdesign – Prosjektdesign – Foto – Praktisk innovasjonsledelse. Den faglige staben har et stort engasjement og et enstående kontaktnettverk.
Du får en fagutdanning som gir en ny og spennende mulighet til å gå rett ut i jobb. Du kan også fortsette videre mot en bachelor ved et utenlandsk universitet. Norges Kreative Fagskole samarbeider tett med flere anerkjente universiteter i utlandet som godskriver våre utdanninger som en del av sine bachelor-løp. Tidligere MI er delt opp i to skoler – Norges Kreative Fagskole og Norges Merkantile Fagskole for å styrke tilbudet for studentene og samtidig tydeliggjøre fagretningene. Norges Kreative Fagskole tilbyr to nye utdanninger; Praktisk Innovasjonsledelse og Foto. Praktisk Innovasjonsledelse blir et helt nytt tilbud i Oslo og er aktuelt for alle som jobber med innovasjon og utvikling. Foto blir et nytt og spennende tilbud ved flere avdelinger.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:0047 815 68 090

Bildegalleri