Studie.no

Nordland Kunst- og Filmhøgkole

Mulighetene:

En ny generasjon kunstnere og filmskapere!
Nordland kunst- og filmskole – fagskoleutdanninger i kunst og film og et springbrett til høyere kunst- eller filmutdanning.
Skolen gir toårige fagskoleutdanninger inner i kunst og film. Skolen formidler praktisk og teoretisk kunnskap i et dynamisk spenningsfelt mellom film og kunst, tradisjon og nyskaping, samt grenseoverskridende og hybride uttrykk innenfor dette feltet. (www.kunstfilm.no). Kunstutdanning: Ved kunstavdelingen introduseres studentene overfor et mangfold av visuelle uttrykk. Undervisningen første studieår er prosessorientert og det legges vekt på eksperimentering med ideer og teknikker innen tegning, maleri, grafikk, skulptur, rom, installasjon og videokunst. Andre studieår er mer resultatorientert og studentene arbeider med selvstendige prosjekt som vises offentlig.
Filmutdanning: Utdanningen begynner med en introduksjon til filmens egenart. Ulike sider ved filmproduksjon blir belyst, uavhengig av sjanger, form og stil. Det gis innføring i fortellerteknikk og bruk av tekniske verktøy, i tillegg til at det gis kurs innenfor eksperimentell film, dokumentarfilm, fiksjonsfilm. I andre studieår produserer studentene egne filmer, fiksjonsfilm i høstsemesteret og i selvvalgt sjanger i vårsemesteret. Alle filmstudenter vil i løpet av utdanningen fungere i de ulike fagfunksjoner i filmproduksjonen. Hvert semester avsluttes med offentlig filmvisning. Teoriundervisning:
Film- og kunsthistorieundervisningen er felles første studieår. Undervisningen tar sikte på å gi studentene basiskunnskap om de viktigste epokene og grunnelementene innenfor film- og kunsthistorien. Undervisningen er både kronologisk og tematisk lagt opp med spesiell vekt på samtidskunst og samtidsfilm. Undervisningen veksler mellom teorikurs med forelesninger innen kunst- og filmteori, samt fagteori som en integrert del i den øvrige undervisningen.
Studieevaluering: Studentene evaluerer hvert kurs, og det innhentes tilbakemeldinger fra fjorårsstudentene.

Nordland kunst- og filmskole er den eneste offentlige skolen som tilbyr toårig utdanning i film. Studenter fra skolen har de siste årene markert seg på en rekke filmfestivaler og kunstutstillinger. I tillegg har flere av studentenes filmer vunnet både norske og internasjonale priser.
Nordland kunst- og filmskole gir en unik utdanning i det den orienterer seg mot studentenes behov for eksperimentering, utprøving og utforsking innen kunst- og filmfaget. Dette har de siste årene gitt svært gode resultater.
Studentene ved skolen betaler ikke skolepenger. Skolen eies og drives Nordland fylkeskommune, med tilskudd fra Staten samt Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Kontaktinfo:

Fylke: Nordland
TLF:0047 76 06 63 60

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!