NISS – Nordisk Institutt for Scene og Studio

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Med mer enn 600 fulltidsstudenter og et tilsvarende antall kortkurselever pr år, er NISS et av Nordens største opplæringssentre innen scene-, studio-, film- og kunstfag.

– Lydteknikk (Lydteknikerutdanningen)
– Musikk (Musikerutdanningen)
– Film/TV-fag (Film og TV-utdanningen)
– Lys- og Sceneteknikk (Lys- og Sceneutdanningen)
– Produksjonsledelse for teater og scene
– Skuespillerutdanning rettet mot film, TV og teater med mulighet for et 3. prosjektbasert år.
– Kunstfag
– Foto
– Makeuputdanning
– Spesialeffektutdannig
– Frisørutdanning
NISS KURSAVDELINGEN;
I tillegg til utdanningene våre tilbyr NISS Kursavdelingen en rekke kortkurs innen våre fagområder. Kursene er egnet for deg som har interesse for våre fag som hobby eller som profesjon. Kursene er også egnet for deg som ønsker nødvendige forkunnskaper eller tilleggspoeng ved søknad om opptak til en av våre fulltidsutdanninger.

TVERRFAGLIG SAMARBEID;
Studenter ved NISS gis unike muligheter til å delta i ulike former for prosjekter og samarbeid med studenter fra andre utdanninger. Gjennom dette økes forståelsen for tverrfaglige aspekter og det dannes en felles faglig plattform på tvers av utdanningene.
OFFENTLIG GODKJENNING;
Alle våre utdanninger har offentlige godkjenning som gir anledning til å søke studiefinansiering ved Statens Lånekasse for Utdanning. Oslo Kunstfagskole, Norsk Lydskole, Film og TV-Akademiet og Skuespillerutdanningen har i tillegg offentlig godkjenning etter Privatskoleloven.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:0047 22 05 75 50

Bildegalleri