Studie.no

Mediehøgskolen Gimlekollen

Mulighetene:

MEDIEHØGSKOLEN GIMLEKOLLEN i Kristiansand er Norges eneste spesialiserte høgskole innen journalistikk og kommunikasjon. Med knappe 200 studenter preges den private høgskolen av et klart, faglig fokus, et tett og inkluderende miljø og god oppfølging av studentene. Høgskolen driver sin virksomhet med basis i et kristent livssyn, noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom fokus på etikk i mediene, internasjonalt engasjement og det unike studiet kommunikasjon og livssyn. JOURNALISTIKK er det største studiet på høgskolen. Mediehøgskolen utdanner en femtedel av landets journalister, og omlag 2/3 av studentene tar bachelorstudium i journalistikk med fordypning i enten avis-/nettavis eller radio/fjernsyn. Mye praksis med tett oppfølging er kjennetegnet på Mediehøgskolens journalistutdanning. God praksis sikres gjennom egen lokalavis, nettavis, nettradio og lokal-tv-sendinger, og en lengre periode ekstern praksis ute i profesjonelle redaksjoner. Samtidig som du fordyper deg i valgt medium, vil du få erfaring også med de andre mediene i løpet av studiet. Studiet skal utruste for dagens medievirkelighet der journalister som behersker flere medier etterspørres. Mediehøgskolens journaliststudium vektlegger etikk på en særlig måte, og belyser forholdet mellom medier, etikk og livssyn. Det gir en nødvendig ballast for en krevende journalisthverdag. I tredje semester tilbys studietur til Afrika, et uforglemmelig høydepunkt for mange studenter. Mediehøgskolen planlegger etablering av masterstudium i global journalistikk med oppstart 2010. MEDIEKOMMUNIKASJON, årsstudium følger i hovedsak samme opplegg som førsteåret på radio/fjernsyn-linja på journalistutdanningen. Studiet kan inngå i ulike bachelorgrader, eller for eksempel som del av en lærerutdanning. Bachelorstudiet i kommunikasjon og medier er beregnet på deg som ønsker å jobbe med mediene på andre måter enn som journalist i nyhetsmedier, for eksempel i informasjonsarbeid eller multimedieproduksjon. Studiet består av en mediefaglig del med vekt på internett og nye medier, samt spesialisering innenfor internasjonalt/flerkulturelt arbeid eller innenfor kristen formidling. TVERRKULTURELL KOMMUNIKASJON er et studium som møter utfordringen fra en globalisert og flerkulturell verden. Studiet er høyaktuelt både i forhold til det nye flerkulturelle Norge og med tanke på at stadig flere nordmenne er engasjert internasjonalt på ulike områder. Tverrkulturell kompetanse etterspørres på de fleste områder av samfunnet, og dette studiet er derfor relevant i forhold til mange ulike yrkesområder. Studiet byr på spennende møter med mennesker og deres samfunn, og studietur til Øst-Afrika eller Latin-Amerika inngår i studiet. Mediehøgskolen tilbyr årsstudium og bachelorstudium. KOMMUNIKASJON OG LIVSSYN retter seg mot deg som er opptatt av den kristne tros møte med livssynsmangfoldet, populærkulturen og ungdomskulturen. Studiet er relevant for alle som er opptatt av å formidle kristen tro på en troverdig og relevant måte, enten det er fra talerstolen, ved kafébordet eller i mediene. KL-emnene gir enestående hjelp til bedre å forstå, forklare og forsvare kristen tro i vår pluralistiske samtid. Studiet gir en unik kompetanse for ulike formidlingsoppgaver i kristen sammenheng, som trosopplæring, undervisning, forkynnelse, veiledning og medieproduksjon. Flere av KL-emene kan også tas separat, og er relevante som del av ulike utdanningsløp.

Kontaktinfo:

Fylke: Vest-Agder
TLF:3814 5000

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!