Kunst & Design College

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Studentene forbereder videre studier ved høyskoler og universiteter i inn- og utland ved å skape en portefølje av arbeider samt tilegne seg profesjonelle holdninger til kunst og design. Programmet er en unik kombinasjon av teoretisk, kunstnerisk og teknisk øvelse i den fellesnevneren som er mellom all design, arkitektur og billedkunst. Utviklingen skjer i hurtig progresjon i ferdigheter og estetisk forståelse, helt fra det mest grunnleggende til det avanserte. I første semesteret er teorien og øvelser i abstrakt form og farge sentral. Dette synkroniseres etter hvert med naturalistisk tegning/maling og tredimensjonal forming, gjennom flere stadier. I design teori/analyse og kunsthistorie læres begreper som er nødvendig i faglig kommunikasjon. Den filosofiske ideen om estetikk i kunst; at harmoni består av balanse mellom kontraster, utfordrer studentene til å planlegge materialer og design som står i harmonisk forhold til menneskene og vårt økosystem. Første semester er felles for alle studenter. Før andre semester gir faglærere råd og veiledning om de forskjellige studieretningene. I andre semester velges ett av disse spesialområdene: o Arkitektur/ Interiørarkitektur/Møbeldesign o Industridesign/Produktdesign/Transportdesign o Illustrasjon/Billedkunst/Animasjon/Scenografi o Grafisk design/Visuell kommunikasjon på data
Lærerne er profesjonelle designere, arkitekter, illustratører og billedkunstnere utdannet med BA og MA ved internasjonalt anerkjente arkitektur-, kunst- og designskoler.

Kontaktinfo:

Fylke: Akershus
TLF:0047 32 81 62 30

Bildegalleri