Studie.no

Høgskolen i Nesna

Mulighetene:

Høgskolen i Nesna er Nordlands eldste, og Nord-Norges nest eldste institusjon for høgere utdanning. Vi har i dag ca 1100 studenter og 120 ansatte. Utdanning av lærere er høgskolens kjernevirksomhet. Høgskolen i Nesna er en liten studieinstitusjon, og vi er opptatt av å utnytte de mulighetene som nærhet og oversiktlighet gir for studiekvalitet, læring og trivsel. Hos oss er det kort vei fra studentenes hverdag til forskernes arbeid.
Studentbarnehage: 36 heltidsplasser

Kontaktinfo:

Fylke: Nordland
TLF:75057800

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!