Høgskolen i Nesna

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Høgskolen i Nesna er Nordlands eldste, og Nord-Norges nest eldste institusjon for høgere utdanning. Vi har i dag ca 1100 studenter og 120 ansatte. Utdanning av lærere er høgskolens kjernevirksomhet. Høgskolen i Nesna er en liten studieinstitusjon, og vi er opptatt av å utnytte de mulighetene som nærhet og oversiktlighet gir for studiekvalitet, læring og trivsel. Hos oss er det kort vei fra studentenes hverdag til forskernes arbeid.
Studentbarnehage: 36 heltidsplasser

Kontaktinfo:

Fylke: Nordland
TLF:75057800

Bildegalleri