Dronning Mauds Minne Høgskole

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Vi tilbyr bachelor førskolelærer på heltid eller deltid, hvor du kan velge mellom mange spennende fagkombinasjoner, i tillegg til videreutdanning, etterutdanning og masterstudier i førskolepedagogikk eller spesialpedagogikk.

Vi legger stor vekt på å kombinere teori og praksis, og ønsker å bidra til både faglig og personlig utvikling, gjennom et godt sosialt miljø og en tett oppfølging av våre studenter.
DMMH ble grunnlagt i 1947, og er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av førskolelærere som hovedoppgave.

I tillegg til teoretisk og praktisk undervisning, driver vi en utstrakt forsknings- og utviklingsvirksomhet, blant annet gjennom høgskolens egen oppdragsenhet, Senter for FEI.

Kontaktinfo:

Fylke: Sør-Trøndelag
TLF:73 80 52 00

Bildegalleri