Den norske Eurytmihøyskole

Om skolen

Studiemuligheter

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Mulighetene:

Utdannelsen er en 4-årig grunnutdannelse som berettiger til et internasjonalt anerkjent eurytmidiplom. Den omfatter daglig undervisning i lyd- og toneeurytmi, såvel i grupper som solistisk. Det norske språk danner grunnlaget for lydeurytmien. I tillegg blir det arbeidet med tysk og engelsk poesi. Undervisningen I tillegg til den daglige undervisning i lyd- og toneeurytmi, blir det gitt fagtimer/perioder i språkforming, korsang, musikklære, kunsthistorie, geometri, astronomi og anatomi. Arbeidet med antroposofi og menneskekunnskap danner grunnlaget for all undervisning gjennom de fire årene.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:22 44 32 90

Bildegalleri