Studie.no

Den Norske Balletthøyskole

Mulighetene:

Den Norske Balletthøyskole(DNBH) tilbyr et 3-årig Bachelorstudie i dans med fordypninger innenfor følgende valgfrie pedagogiske områder:
• Dans og undervisning, DUV
• Dans og bevegelsesveiledning, DBV
• Dans, kunst og kulturformidling, DKK

Bachelorstudiet i dans utdanner dansekunstnere med fordypning innenfor følgende valgfrie dansetekniske områder:
Jazz dans, DUV,DKK
Moderne samtidsdans, DUV, DBV, DKK
Studiet gir 180 studiepoeng og legger grunnlag for opptak til påbygningsstudier og mastergrads studier innen samme studieretning i inn-og utland.
FORDYPNING LINJEFAG
Det vil i fordypning pedagogikk være mulig å fordype seg i fagene klassisk ballett, jazz dans og moderne dans.

Studiet er godkjent av Statens Lånekasse og gir rett til lån og stipend.
Etter gjennomført og bestått utdanning, vil deler av studielånet bli konvertert til stipend for gjennomført utdanning innen normert studietid. Studenter som fullfører kunstutdanningen ved DNBH mottar Statens Kunstnerstipend som utgjør 26,6 % av den årlige basis støtten.

For opptak til studie ved DNBH kreves generell studiekompetanse eller søkere som kan dokumentere spesielle faglige krav og som blir tatt opp på grunnlag av opptaksprøver etter nærmere regler fastsatt av institusjonen, fastsatt i forskrift 10. oktober 2005 nr. 1191 om opptak til universiteter og høyskole kap. 3. Unntak fra krav om generell studiekompetanse (§3-3c) Kunstfag.
Studie krever meget gode danseferdigheter og det vil bli lagt vekt på søkerens evne til å arbeide selvstendig og kreativt.

Den Norske Balletthøyskole jobber med å kartlegge behovet for etter- og videreutdanning for dansekunstnere og andre med relevant utdanning. Det legges opp til at søkere skal kunne ta moduler innenfor fagene som høyskolen tilbyr. Aktuelle fagkretser kan være dansekunstneriske fag, pedagogisk veiledning i dans, dans og pedagogikk m.fl. For alle søkere kreves gode kunnskaper og ferdigheter i dans.

INTERNASJONALISERING
DNBH har søkt om Erasmus charter og forventer svar i løpet av april. Med medlemskap i Erasmus kan motta og utveksle studenter og pedagoger med andre europeiske høyskoler og universiteter. I Vest Afrika, Gambia deltar DNBH i et nettverksamarbeid med ECCO International. Organisasjonen er upolitisk hvis formål er å bidra til og formidle og ivareta lokal kultur. DNBH legger til rette for at studenten skal kunne få et internasjonalt perspektiv på studiefag. Høyskolen kan i den forbindelse tilby studenten praksiserfaring med dansekunstnere og musikere i andre land. Målet er her å bidra til og bevisstgjøre studenten gjennom arbeid med dansekunst og musikk i et flerkulturelt perspektiv. Skolen arbeider i dag med å utvide det internasjonale samarbeidet.
DNBh ble grunnlagt i 1966 som den første institusjonen i Norge som ga danseutdanning på høyere nivå. DNBh har sitt utspring i Ballettinstituttet Jorunn Kirkenær, og har siden 1985 tilbudt en 3-årig høgskoleutdanning. Jorunn Kirkenær har vært en av de fremste pionerer innen utvikling av dans i Norge. Hun var overbevist om at det først og fremst var gjennom pedagogikken man kunne bygge opp en landsomfattende interesse for dans som kunstform. Hennes menneskesyn bygget på en opptimistisk tro på at alle kunne danse utifra sine forutsetninger. I et allmenndannende og helsebringende perspektiv var hennes tanke å gi alle en mulighet til å finne glede i dans, og gjøre dansen tilgjengelig for alle.

Kontaktinfo:

Fylke: Oslo
TLF:2324 1800

Bildegalleri

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!