Studie.no

Asker Kunstfagskole

Mulighetene:

Skolen gir en 2-årig utdanning i visuelle kunstfag. Hovedfagene er tegning, maleri, skulptur/rom, grafikk og kunsthistorie. I tillegg holdes innføringskurs i foto, data/bildebehandling (photoshop). Undervisningen er bygget opp i fagperioder av varierende lengde. I tillegg til skolens faste lærere benyttes en rekke gjestelærere i forskjellie fag og fordypninger. Skolen gir undervisning i 2-dimensjonal og 3-dimensjonal billedkunst innen fag som tegning, farge/maleri, skulptur, grafikk, romrelaterte problemstillinger, kunsthistorie og relevant teori. Undervisningen legger vekt på fordypning, og det jobbes i 1 til 3-ukers perioder innenfor samme fagområde/tematikk. I 2.klasse arbeides det mye med tverrfaglige prosjekter, og det undervises også i emner som installasjon og konseptuelle uttrykk. Skolen har og datarom med foto og video programmer. Utdanningen er godlkjent av NOKUT.
Skolens arbeidsrom og verksteder er alltid disponible for studentene når det ikke er undervisning i dem. Studentene har eget kjøkken og pauserom og arrangerer selv filmkvelder og andre sosiale treff. Alle studentene i 2. klasse har egne atelierarbeisplasser. En ukes studietur har gått til Berlin for 1. klasse og New York for 2. klasse de siste årene. Skolen subsidierer reisene med kr. 4.000 pr. student/tur.

Kontaktinfo:

Fylke: Akershus
TLF:0047 66 79 63 04

Bildegalleri

Nettstudier i Norge

Blir du sjakkens neste Magnus Carlsen? 🔥 Lær av Stormestere og nå nye høyder – klikk her!