3D-modellering og visualisering for landskapsarkitektur og planlegging/ NMBU, Oslo,